Kredyty i pożyczki bankowe

Kredyt czy pożyczka? Bankowa, a może w firmie pożyczkowej? Ofert kredytowych, pożyczkowych, banków i innych instytucji udzielających finansowania, jest bardzo dużo. Można się w tym szybko i łatwo pogubić, zwłaszcza, jeżeli działamy pod presją, emocji lub jesteśmy w trudnej sytuacji finansowej.

kredyty i pożyczki bankowe

Nieprzemyślana decyzja może skutkować poważnymi i długoterminowymi kłopotami finansowymi. Obecnie nadmierne zadłużenie jest zmorą wielu Polaków.

Nie oznacza to wcale, że z kredytowania powinniśmy całkowicie rezygnować. Korzystanie z produktów kredytowych jest co prawda obarczone sporym ryzykiem, ale można z nich korzystać.

Należy dobrze zrozumieć dany kredyt lub pożyczkę, aby orientować się nie tylko w tym na co możne zostać przeznaczony, ale i ile to będzie kosztować.

Brak odpowiednich środków finansowych na zrealizowanie określonych celów, niejednokrotnie wymusza na nas zaciągnięcia kredytu lub pożyczki. Jednak podstawową zasadą, którą należy kierować się przy podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych, od oszczędzania, aż po zaciąganie zobowiązań finansowych, jest po prostu ostrożność, i oczywiście, zdrowy rozsądek.

Zamierzasz uzyskać finansowanie? Ok. Ale podmiot, który świadczy takie usługi, może być bankiem lub instytucją finansową, potocznie zwaną firmą pożyczkową lub, błędnie, parabankiem. Nie jest trudno wybrać bank na kredyt gotówkowy, ale gorzej z wiarygodną firmą pożyczkową, chociaż, jeżeli korzystasz z zaufanych i sprawdzonych stron finansowych, nie powinno być z tym problemu.

Jest dużo sprawdzonych instytucji pożyczkowych, które prowadzą swoją działalność w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Firmy pożyczkowe internetowe znajdzie w tym serwisie.

Pamiętaj! Usługi finansowe mogą być oferowane tylko przez instytucje, które są do tego uprawnione. Objęte są one nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i muszą uzyskać stosowną licencję na prowadzenie działalności.

Na rynku nie działają wspomniane już powyżej, parabanki. Nie tylko, że nie ma takich podmiotów, ale i nie ma takiego pojęcia zdefiniowanego przez polskie prawo. Nazwa może sugerować, że mają one prawo prowadzić działalność podobną do banków. Nie, nie mają!

Depozyty mogą gromadzić tylko banki i uzyskują one gwarancję państwa (Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), na wypadek niewypłacalności banku.

Na rynku działa jednak wiele podmiotów, które nie są w żaden sposób nadzorowane przez KNF. Jeżeli masz wątpliwości co do firmy, to nie tylko nie powinieneś korzystać z jej usług, ale i możesz sprawdzić na stronie KNF (knf.gov.pl) czy dany podmiot znajduje się w rejestrze licencjonowanych podmiotów.

Dodatkowo na stronie KNF wyszukasz czy podmiot nie znajduje się na tzw. „czarnej liści” ostrzeżeń publicznych.

Kredyt konsumencki

Pojęcie kredytu konsumenckiego jest opisane i uregulowane w Ustawie o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Jest to kredyt w wysokości nie większej niż 255 500 zł lub jej równowartości wyrażonej w innej walucie.

Kredyt konsumencki udzielany jest wyłącznie konsumentowi, a zatem osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową może oczywiście wziąć taki kredyt konsumencki, ale zawiera wówczas umowę bez związku z tą działalnością.

Jednak niekiedy pojawiają się trudności interpretacyjne, w kwestii jaki kredyt kredytobiorca powinien zaciągnąć, kredyt firmowy czy konsumencki? Np. kredyt zaciągnięty przez przedsiębiorcę na naprawę dachu warsztatu nie jest umową konsumencką. Jeżeli ten sam przedsiębiorca weźmie kredyt na naprawę dachu domu mieszkalnego, to wówczas czynności takiej dokonuje jako konsument. Ale jeżeli warsztat znajduje się w tym samym budynku i zamierza zaciągnąć kredyt, to jaki? Firmowy czy konsumencki?

Ustawa o kredycie konsumenckim daje wiele uprawnień i przywilejów konsumentom:

  • 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy o kredyt,
  • nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy, jedynie musi zapłacić odsetki za okres korzystania z kapitału – od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty,
  • prawo do otrzymania Formularza Informacyjnego, w którym znajdują się wszystkie najważniejsze elementy umowy kredytowej – ułatwia to w zdecydowany sposób porównywanie ofert kredytowych w różnych bankach (ale i w firmach pożyczkowych),
  • prawo do otrzymania projektu umowy kredytowej,
  • prawo do wcześniejszej spłaty kredytu.

Kredytem konsumenckim jest w szczególności:

1. umowa pożyczki,
2. umowa kredytu w rozumieniu prawa bankowego do wysokości 255 500 zł,
3. umowa o kredyt odnawialny.

Pożyczka może być traktowana jako kredyt konsumencki, ale należy pamiętać, że firmy pożyczkowe udzielają wyłącznie pożyczek gotówkowych, a pomiędzy kredytem i pożyczką zachodzą zasadnicze różnice.

Ustawa o kredycie konsumenckim nie obejmuje pożyczek 0 procent (0%, czyli bez odsetek i innych kosztów) oraz kredytów udzielanych na podstawie szczególnych przepisów (np. kredyty studenckie), a których koszty są niższe od tych powszechnie stosowanych na rynku.

W przypadku niektórych kredytów nie są stosowane wszystkie przepisy ustawy. Dotyczy to głównie kredytów w ROR-ach, jak również i umów przewidujących odpłatne rozłożenie kredytobiorcy zaległych płatności na raty.

Kredyt gotówkowy

Kredyt gotówkowy jest jednym z najpopularniejszych produktów kredytowych oferowanym przez banki. Można go przeznaczyć na dowolny cel, przyznawany w gotówce (co jest coraz rzadziej spotykane) lub wypłacany na konto.

W zasadzie nie ma kredytów za 0 zł. Może być pożyczka gotówkowa, ale nie kredyt. Oznacza to, że bankowi za pożyczone pieniądze należy zapłacić określoną cenę – jest to koszt kredytowy. Opłata zawierać może odsetki (przede wszystkim), ale również i prowizję, jak i inne koszty, które są niezbędne do poniesienia w związku z udzieleniem finansowania.

Oprocentowania nominalne kredytu składa się z marży banku (zysk) oraz wskaźnika WIBOR, na którego wysokość wpływa stopa referencyjna ustalana przez NBP. Dlatego przy podnoszeniu stóp procentowych rośnie również oprocentowanie kredytów oraz raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym.

Aby otrzymać kredyt gotówkowy, należy złożyć wniosek w banku lub w SKOK-u. Można to zrobić bezpośrednio w  placówce banku, albo również przez internet.

Bank każdorazowo, kiedy konsument lub przedsiębiorca, wnioskuje o kredyt gotówkowy, ocenia zdolność kredytową na podstawie dostarczonych dokumentów przez przyszłego kredytobiorcę – są to m.in. zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów, sprawdza wiarygodność kredytową (m.in. na podstawie raportu z BIK) i dopiero po tym podejmuje decyzję.

Umowę o kredyt gotówkowy, w zależności w jaki sposób wnioskujemy o kredyt, można podpisać w bezpośrednio banku, elektronicznie lub korzystając z usług firmy kurierskiej (umowa jest przesyłana do domu i w obecności kuriera podpisywana, którą następnie zabiera i dostarcza bankowi).

Pojęcia kredytu konsumenckiego i kredytu gotówkowego nie są tożsame i nie mogą być traktowane zamiennie. Podsumowując, kredyt konsumencki jest przyznawany przez bank wyłącznie konsumentom na cele konsumenckie do określonej maksymalnej kwoty – 255 500 zł. Kredyt gotówkowy może być oferowany zarówno osobom prywatnym, jak i przedsiębiorcom.

Przeczytaj również: Jak wziąć tani kredyt gotówkowy w banku?

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest rodzajem kredytu celowego, który może być przeznaczony tylko na spłatę innych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych kredytobiorcy.

Zatem, jeżeli konsument spłaca kilka różnych kredytów, zaciągniętych w różnych bankach, np. gotówkowy, samochodowy, limity w kontach i zadłużenie w bankach, może dokonać konsolidacji kredytowej.

Do przeprowadzenia konsolidacji kredytowej można również wykorzystać pożyczkę konsolidacyjną gotówkową, która daje nieco większe możliwości spłacenia zobowiązań.

O konsolidacji mówi się, że jest to zamiana kredytów na jeden nowy. Nie jest to jednak do końca właściwe podejście, ponieważ może wprowadzać w błąd zainteresowane osoby. To „łączenie”, „zamiana” to nic innego jak spłacenie wybranych kredytów nowym kredytem. Zaciągany jest zatem nowy kredyt, często długoterminowy na nowych warunkach, a środki przeznaczane na zamknięcie aktualnych zobowiązań.

Po przeprowadzonej konsolidacji konsument ma do spłaty najczęściej jeden kredyt (jeżeli skonsolidował wszystko), w jednym banku oraz dzięki wydłużeniu kredytowania, otrzymuje niższą ratę.

Konsolidacja kredytów ma wiele pozytywnych elementów, ale sam kredyt ma również swoje wady (jak to zresztą bywa z kredytami). Więcej o konsolidacji kredytów, kredycie konsolidacyjnym można przeczytać w artykule: Kredyt konsolidacyjny w banku na skonsolidowanie kilku kredytów i pożyczek.