Gdzie najlepiej wziąć konsolidację?

Czy jest jakiś skuteczny sposób na problemy z regulowaniem kilku różnych zobowiązań finansowych? Tak. Należałoby wziąć pod uwagę skonsolidowanie zobowiązań bankowych z kredytem konsolidacyjnym. Jednak pod warunkiem, że nie będziemy w dalszym ciągu zadłużać się i ograniczymy domowe wydatki.

gdzie najlepiej wziąć konsolidację

Skutki rosnących cen żywności, gazu, energii elektrycznej, czynszów powoduje, że w portfelach Polaków z miesiąca na miesiąc, pozostaje coraz mniej wolnych środków.

Co prawda inflacja na koniec roku 2022 nieco wyhamowała, ale i tak na początku 2023 roku pozostaje na bardzo wysokim poziomie. A jak prognozują ekonomiści, nie jest to jeszcze trend spadkowy.

Dla wielu kredytobiorców powodem do zmartwień są również raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym. Wzrosły one w wyniku podwyżek stóp procentowych co może implikować realne problemy z ich terminowym regulowaniem. Można wówczas renegocjować warunki umowy, ale w przypadku dwóch lub więcej zobowiązań najczęściej jest to zbyt czasochłonne.

Konsolidacja kredytów oraz kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny to kredyt oferowany przede wszystkim przez banki, ale i SKOK-i, który przeznaczany jest wyłącznie na spłatę wybranych, aktualnie spłacanych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych zaciągniętych w bankach (lub SKOK-ach).

Innym kredytem celowym jest np. kredyt hipoteczny, samochodowy czy też kredyt oferowany osobom prawnym.

Konsolidacja kredytów może zapobiec problemom finansowym, które mogłyby się nasilić w przyszłości. Nie jest to co prawda darmowe rozwiązanie, ponieważ kredyt kosztuje, a jednocześnie nie „leczy” przyczyn kłopotów, ale łagodzi powstałe skutki.

Warto przeanalizować możliwość takiego rozwiązania, pozwalające odciążyć domowy budżet i zminimalizować ryzyko niewypłacalności. Kontaktując się z wybranym bankiem dowiesz się więcej na temat konsolidacji rozmawiając z doradcą bankowym.

Gdzie najlepiej wziąć konsolidację? W banku

Skutecznym sposobem na zwiększenie płynności finansowej domowego budżetu i obniżenie wydatków jest kredyt konsolidacyjny.

Jest to kredyt na spłatę zobowiązań kredytowych w innych bankach, a zakres produktów kredytowych może być naprawdę bardzo szeroki, przy czym należy zaznaczyć, że to banki decydują co konsolidują i na jakich warunkach.

Przedmiotem konsolidacji są najczęściej kredyty i pożyczki gotówkowe (w którym banku wziąć kredyt gotówkowy?), ale mogą to być również kredyty ratalne, samochodowe, a nawet niespłacane, drogie (ze względu na oprocentowanie) zadłużenie na kartach kredytowych i limity w kontach.

Dzięki konsolidacji zamiast spłacać co miesiąc kilka rat kredytowych można płacić jedną. I do tego jeszcze rata powinna być zdecydowanie niższa, a to dzięki wydłużeniu czasu spłaty.

Gdzie najlepiej wziąć konsolidację? W banku propozycji kredytowych (i pożyczkowych również) znajdziemy kilka. Zwłaszcza warto zwrócić uwagę na propozycje promocyjne.

Zalet konsolidacji jest kilka, ale każdy kredyt konsolidacyjny kosztuje

Spłata zobowiązań z kredytem konsolidacyjnym, chociaż pozwala ograniczyć liczbę kredytów, obniżyć miesięczną ratę i zwiększyć zdolność kredytową, to jednak ma swoją wadę. Jest to oczywiście – jak przy każdym kredycie – koszt nowego zobowiązania.

W długofalowej perspektywie przyjdzie nam oddać więcej niż pożyczona kwota przeznaczona na konsolidację. Najczęstszym (a niekiedy i jedynym) kosztem są odsetki, które naliczane są według przyjętego oprocentowania nominalnego kredyt. Na ich całkowitą wysokość wpływa również wysokość kredytu, czas kredytowania i rodzaj rat.

Obniżenie miesięcznej raty odbywa się głównie poprzez wydłużenie czasu spłaty. A to oznacza jedno: im mniejszą ratę kredytową chcemy osiągnąć, tym bardziej należy wydłużyć czas spłaty. Tym samym koszt odsetkowy wzrasta i całkowity koszt kredytu konsolidacyjnego jest większy. Konsekwencją konsolidacji jest to, że zadłużenie kredytobiorcy wzrasta.

Porównanie kredytów jest bardzo ważne

Mając na uwadze wady kredytów i zadając sobie pytanie: Gdzie najlepiej wziąć konsolidację?, należy porównać przedstawione przez banki oferty kredytowe z uwzględnieniem kosztów całkowitych. Tylko wówczas możemy dokonać lepszego (tańszego) wyboru. Jeżeli tego nie zrobimy, to niestety jesteśmy skazani na przypadkowy wybór.

Czy wziąć kredyt i skonsolidować zadłużenie?

Czy argument związany z kosztami kredytu, powinien być powodem rezygnacji z przeprowadzenia konsolidacji?
Być może jest szansa, aby z konsolidacji zrezygnować, jeżeli uda się nam:

1. zagospodarować wystarczające oszczędności, poprzez zmniejszenie wydatków lub
2. zwiększyć dochody.

Można zrestrukturyzować w banku tylko jedno zobowiązanie i wydłużyć czas spłaty, aby nowa mniejsza rata pozwalała na zapewnienie stabilności domowego budżetu. Jeżeli jednak sytuacja finansowa nie pozwala na takie działanie lub nie jest możliwe osiągnięcie założonych celów, to należy jednak rozważyć konsolidację.

Być może niższa, nawet o kilkaset złotych, rata w porównaniu do sumy rat konsolidowanych kredytów, jest warta rozważenia w przypadku groźby niewypłacalności i zaprzestania regulowania choćby jednego zobowiązania (i to niekoniecznie musi być rata, ale inne stałe domowe opłaty).

Konsekwencją opóźnień w spłacie zobowiązań jest negatywna historia kredytowa w BIK, wpisanie płatnika do rejestru dłużników BIG, a nawet podjęciem działań windykacyjnych i sądowych w celu odzyskania należności.

Zachowanie finansowej płynność jest bardzo istotne, a konsolidacja kredytów może się do tego przyczynić.

Kredyt konsolidacyjny, podobnie jak każdy inny kredyt, można spłacić przed terminem, co pozwoli zmniejszyć koszty finansowania.

O konsolidacji przeczytasz także:

Na czym polega konsolidacja długów bankowych? oraz w portalu kredytyporownywarka.pl kredytyporownywarka.pl: kredyty konsolidacyjne 2023.

Dodaj komentarz