Konsolidacyjne

Konsolidacyjne kredyty i pożyczki, które można przeznaczyć na skonsolidowanie różnych zobowiązań kredytowych w jeden, nowy kredyt. Konsolidacja kredytów, to sposób na zmniejszenie nowej raty, dzięki wydłużeniu czasu kredytowania, a tym samym i poprawienie stanu finansów w domowym budżecie. Większa zdolność kredytowa, to również możliwość uzyskania dodatkowej gotówki.

Najnowsze artykuły dotyczące konsolidacyjne kredyty oraz konsolidacji:

Konsolidacja kredytów? Nie tylko zdolność kredytowa

Należy zawsze pamiętać, że zdolność kredytowa nie jest jedynym czynnikiem, który jest brany pod uwagę przy ocenie kredytowej. Drugim czynnikiem, również ważnym, jest wiarygodność kredytowa. Do Biura Informacji Kredytowej (BIK) są przesyłane informacje o aktualnych zobowiązaniach oraz historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów. Bank dowie się czy i jak spłacaliśmy kredyt, o ewentualnych opóźnieniach w regulowaniu rat. Negatywna historia kredytowa wyklucza możliwość otrzymania kredytu w banku, nawet przy dobrej zdolności kredytowej.

Co zrobić, kiedy znajdziemy się w trudnej sytuacji finansowej? Przede wszystkim należy mądrze gospodarować budżetem domowym i ograniczonymi środkami finansowymi. Konsolidacja kredytów może nam w tym pomóc, ale nie likwiduje źródła kłopotów, ale tylko łagodzi skutki.

Co jest najważniejsze w domowym budżecie? Musimy mieć zagwarantowane pieniądze na wszystkie niezbędne domowe wydatki, poczynając od kosztów utrzymania, poprzez spłatę zobowiązań kredytowych, aż po, nawet niewielkie, oszczędności.

Miesięczny plan dochodów i wydatków pozwala lepiej gospodarować naszymi środkami. Jeżeli to robisz, to z pewnością analiza porównawcza kilku lub kilkunastu miesięcy, nie zaskoczy ciebie tym, że niemalże wszystkie wydatki mocno wzrosły i to nie tylko te, które bezpośrednio związane są z konsumpcją, ale i raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym. W przypadku nadmiernych kosztów, należy z czegoś zrezygnować, ograniczyć lub sprzedać jakieś dobra. Dodatkowy zastrzyk pieniędzy może pomóc, ale niekiedy tylko krótkoterminowo.

Skonsolidowanie kredytów, to nie jest magiczny sposób na wyjście z długów

Jednym ze sposobów, o którym wspomniano na wstępie, jest konsolidacja zaciągniętych kredytów. Wówczas kredyt konsolidacyjny, jako kredyt celowy, przeznaczany jest na spłatę wybranych zobowiązań bankowych. Dzięki temu zabiegowi nowa rata kredytowa może być znacznie mniejsza od sumy rat, które płaciliśmy dotychczas.

Konsolidacja kredytów ma konsekwencje długoterminowe i dotyczy „hurtowego łączenia” kredytów. Spłacając jeden kredyt, można podjąć działa o charakterze krótkoterminowym, np. wybierając wakacje kredytowe lub prolongatę w spłacie lub długoterminowe działania, np. restrukturyzując zadłużenie poprzez wydłużenie czasu spłaty, zamieniając raty malejące na stałe.

Kiedy bank odrzuci twój wniosek kredytowy i nie dostaniesz kredytu konsolidacyjnego

W dwóch przypadkach: kiedy nie masz zdolności kredytowej lub Twoja wiarygodność kredytowa w BIK jest negatywna. A oba te elementy składają się na ocenę kredytową.

Banki mają swoje bazy oraz korzystają z bazy danych BIK (Biuro Informacji Kredytowej), które zawiera pozytywne i negatywne informacje o spłacanych zobowiązaniach kredytowych. Brak spłaty lub nieregularna spłata pożyczki czy kredytu, to mniejsza szansa na otrzymanie kredytu, w tym również kredytu konsolidacyjnego!