Kredyt gotówkowy i najważniejsze pojęcia

Kredyt gotówkowy? Pożyczka gotówkowa? Czy coś należałoby wiedzieć na temat tych produktów kredytowych? Najważniejsze jest to, aby zrozumieć podpisywaną umowę. A pojawią się tam bardzo istotne pojęcia.

kredyt gotówkowy i najważniejsze pojęcia

Oczywiście zanim podpisana zostanie jakakolwiek umowa kredytowa, to na początku należałoby porównać oferty bankowe i to przynajmniej dwie. To zawsze zwiększa szanse na wybór korzystniejszego kredytu gotówkowego.

Poniżej znajduje się zestawienie banków i kredytów oraz pożyczek gotówkowych. Nie są to oczywiście oferty, ale propozycje kredytowe. Ofertę ostateczną może przedstawić tylko wybrany bank. A poniżej listy najważniejsze z ważnych pojęć kredytowych.

Oprocentowanie nominalne kredytu gotówkowego

Ważny wskaźnik, który przy wysokich stopach procentowych powinien być podawany największą czcionką. Dlaczego tak powinno być? Bo od oprocentowania nominalnego rocznego zależy koszt odsetkowy. I w zasadniczy sposób wpływa na cenę kredytu, zwłaszcza w przypadku kredytów długoterminowych i udzielanych na wysokie kwoty.

Oprocentowanie nominalne składa się z dwóch elementów: marży banku (stały element) oraz stopy bazowej (zmienny element).

Stopą bazową dla kredytów złotówkowych jest WIBOR – stopa oprocentowania kredytu na rynku międzybankowym, czyli cena za jaką banki pożyczają sobie pieniądze. Jego wysokość jest zmienna, inna w różnych okresach i na jego wysokość wpływa wiele czynników.

Marża jest z kolei ustalana przez bank i w zasadzie jest to jego zysk. WIBOR-u nie zmienimy i nie mamy na niego wpływu jako kredytobiorcy, ale wysokość marży można negocjować – przy dobrej ocenie kredytowej.

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania

RRSO nie jest tym samym co RSO kredytu. Oprocentowanie nominalne, czyli Roczna Stopa Oprocentowania (RSO) jest tylko jedynym z kilku elementów, które wpływa na RRSO, czyli na Rzeczywista Roczną Stopę Oprocentowania (RRSO).

Oprocentowanie rzeczywiste jest wskaźnikiem procentowym wysokości kredytu w ujęciu rocznym. Uwzględnia nie tylko oprocentowanie nominalne, ale i wszystkie inne koszty, które należy ponieść w związku z udzielonym kredytem, np. prowizję czy ubezpieczenie.

RRSO, obok całkowitego kosztu kredytowego, pozwala na porównanie takich samych kredytów pod względem ceny. Metodologia wyliczania RRSO jest identyczna w każdym banku, bowiem opiera się na wzorze podanym w Ustawie o kredycie konsumenckim. (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715 Dz.U. 2011 nr 126 poz. 715)

Koszty pozaodsetkowe w kredycie gotówkowym

Najczęściej spotykanym kosztem dodatkowym jest prowizja za udzielnie kredytu. Pobierana może być przed wypłaceniem kredytu, ale może zostać doliczona do pierwszej raty lub skredytowana. Ma ona największy wpływ na koszt pożyczki krótkoterminowej, zwłaszcza w przypadku tzw. chwilówek w firmach pożyczkowych.

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego jest dobrowolne, ale taki koszt może zostać poniesiony przez kredytobiorcę.

Banki zabezpieczają się w ten sposób na ewentualność niespłacenia kredytu. Oczywiście wszystkie okoliczności, które obejmuje polisa, znajdują się w umowie ubezpieczeniowej.

Przy niewielkich kwotach kredytu gotówkowego, banki z reguły nie proponują ubezpieczenia spłaty. Natomiast przy wysokich kwotach i długim czasie kredytowania, a także przy nie najlepszej ocenie kredytowej, banki mogą wymagać jego wykupienie.

Raty równe i raty malejące

Wyliczenia rat może być nieco trudne, ale definicja rat stałych i malejących jest bardzo prosta. Raty równe są stałe przez cały okres kredytowania.

Warunek: kredyt z oprocentowaniem stałym lub w przypadku kredytu z oprocentowaniem zmiennym nie zmieni się oprocentowanie spłacanego kredytu.

Natomiast raty malejące są niższe z każdą kolejno zapłaconą ratą (z każdym miesiącem).

Które raty są korzystniejsze? Pod względem kosztów kredytowych taniej wychodzi zaciągnięcie kredytu z ratami malejącymi, ponieważ szybciej spłacany jest kapitał i mniejszy będzie koszt odsetkowy. Wadą takiego rozwiązania jest to, że początkowe raty są wyższe, niż dla rat stałych. To powoduje, że korzystając z takiego systemu należy wykazać się większą zdolnością kredytowa niż wybierając raty stałe.

Harmonogram spłaty kredytu gotówkowego

Jest to zestawienie wszystkich rat kredytowych z terminami i kwotami wymaganymi do zapłacenia.

Nigdy nie powinno się płacić mniejszej kwoty niż wymagana, ale można zawsze „nadpłacać” raty, czyli płacić większą ratę niż jest ona wymagana.

Z kredytu również można zrezygnować, co gwarantuje Ustawa o kredycie konsumenckim. Można zrezygnować z kredytu w terminie do 14 dni od podpisania umowy. Kwotę zobowiązania wraz z odsetkami za czas, kiedy pieniądze pozostawały w naszej dyspozycji, należy zwrócić najpóźniej do 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Nie jest wymagane osobiste stawienie się w placówce bankowej. Można oświadczenie o odstąpieniu wysłać pocztą.

A co z oprocentowanie kredytu gotówkowego? Do przeczytania i analizy: Stałe czy zmienne oprocentowanie kredytu? Natomiast w serwisie kredytyporownywarka.pl przeczytasz o tym, że kredyty gotówkowe można konsolidować i płacić mniejszą ratę: Kredyty konsolidacyjne w grudniu 2022 r.

Dodaj komentarz