Kredyt konsolidacyjny 190 tys. zł

Kredyt konsolidacyjny 190 tys. zł w bankach umożliwia skonsolidowanie („połączenie„) wybranych kredytów i pożyczek bankowych w 1 kredyt. Poniżej zapoznasz się z najnowszymi propozycjami banków: kredyty i pożyczki konsolidacyjne. Nawet z dodatkową gotówką.

kredyt konsolidacyjny 190 tys. zł w bankach

Konsolidacja kredytów w takie wysokości – 190 tys. zł – wydaje się nietypowa, ale może się zdarzyć. Poniżej można znaleźć wyliczenia rat dla takiego kredytu i kosztów całkowitych.

Konsolidację kredytów można przeprowadzić na dużo mniejszą kwotę, ale i na znacznie większa, a w przypadku konsolidacji hipotecznej, jej wysokość może przekraczać nawet i 200-300 tys. zł.

Najczęściej są konsolidowane kredyty i pożyczki gotówkowe. Ale to nie tylko z takich kredytów korzystają konsumenci. Są to także kredyty ratalne, samochodowe czy karty kredytowe i limity w koncie. A przecież wielu kredytobiorców ma „na głowie” kredyty mieszkaniowe.

To bank w swojej propozycji wyszczególnia zobowiązania podlegające konsolidacji. Oczywiście niektóre z nich może wykluczyć. Jeżeli jednym z konsolidowanych kredytów jest hipoteczny lub zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka na nieruchomości, wówczas mamy do czynienia z kredytem konsolidacyjnym hipotecznym.

Konsolidacja kredytów? Po co to wszystko?

Zasadniczy powód został już wspomniany powyżej: konsolidacje przeprowadza się po to, aby ograniczyć liczbę zobowiązań, które są regulowane miesiąc w miesiąc. A tym samym, im więcej różnych terminów płatności, to jakąś ratę można pominąć.

A to nie tylko są raty, o których należy pamiętać. Przecież są również rachunki za prąd, opłaty za czynsz czy liczne abonamenty.

Ale z wieloma różnymi terminami płatności można sobie poradzić i je „ogarnąć”. Gorzej, kiedy aktualna suma rat stała się zbyt dużym obciążeniem domowego budżetu. W tym przypadku może być duży problem.

Jednak dzięki konsolidacji – „połączeniu” kredytów w jeden – i wydłużeniu odpowiednim czasu kredytowania, możliwe jest zmniejszenie nowej raty w porównaniu do sumy rat kredytów płaconych przed konsolidacją. Zaleta? Oczywista: zmniejszenie strony wydatkowej domowego budżetu. Wada? Jak to z kredytami – koszt kredytowy.

Kredyt konsolidacyjny 190 tys. zł i rata kredytowa

To ile wyniesie rata dla kredytu konsolidacyjnego 190 tys. zł? Bardzo dużo! Ale takie stwierdzenie może nie wystarczyć. Można taką ratę jednak oszacować, przyjmując pewne określone założenia.

Dokładną wysokość rat może wyliczyć tylko bank na podstawie przedstawionej oferty z uwzględnieniem oceny kredytowej.

Ok. Przyjmując, że jest to kredyt konsolidacyjny 190 tys. zł, którego oprocentowanie nominalne roczne wynosi 12,29% i nie ma innych kosztów poza odsetkami, to raty równe wyniosą:

Kredyt konsolidacyjny 190 tys. zł.
RSO 12,29%.
Raty równe (w zaokrągleniu do 1 zł).

  • 7 lat: 3 383 zł,
  • 8 lat: 3 118 zł,
  • 9 lat: 2 916 zł,
  • 10 lat: 2 757 zł.

Im dłużej jest spłacany kredyt, to rata będzie mniejsza. A jak będzie kształtować się koszt kredytowy?

Koszt kredytu konsolidacyjnego 190 tys. zł

Koszt kredytowy mały nie będzie, to rzecz pewna. Aby jeszcze mocniej zmniejszyć ratę kredytową, to należałoby jeszcze bardziej wydłużyć czas kredytowania. Będzie to jednak możliwe tylko w przypadku kredytu konsolidacyjnego hipotecznego (czas spłaty może być rozłożony nawet na 20 lat).

A jak koszt całkowity wyniesie dla ustalonych założeń?

Kredyt konsolidacyjny 190 tys. zł.
RSO 12,29%.
Całkowity koszt kredytu (koszt odsetkowy) – w zaokrągleniu do 1 zł.

  • 7 lat: 94 218 zł,
  • 8 lat: 109 365 zł,
  • 9 lat: 124 945 zł,
  • 10 lat: 140 947 zł.

Zwróć uwagę, że o wysokość całkowitego kosztu kredytowego zwiększy się również twoje zadłużenie (nie uwzględniając ewentualnych zwrotów za szybciej spłacone zobowiązania).

kredyt konsolidacyjny 190 tys zł raty i koszt całkowity

Dodaj komentarz