Na czym polega konsolidacja długów bankowych?

Konsolidacja kredytów bardzo często utożsamiana jest z konsolidacją długu (długów). Nie do końca jest to prawdziwe stwierdzenie, ponieważ dotyczy to wyłącznie zadłużenia bankowego z tytuły zaciągniętych zobowiązań. Konsolidacja taka jest bezpośrednio związana z aktualnie (spłacanym) zadłużeniem i z kredytem konsolidacyjnym.

na czym polega konsolidacja długów bankowych

O konsolidacji kredytów mówi się również, jako o połączeniu dwóch lub więcej zobowiązań bankowych, w jeden nowy kredyt. I również w tym przypadku można mówić o pewnym skrócie myślowym, bowiem owe „połączenie” kredytów w jeden, to nic innego, jak NOWY kredyt, którym spłacane są kredyty i pożyczki wyszczególnione we wniosku kredytowym.

Podpisanie umowy kredytowej, wiąże się oczywiście z nowymi warunkami kredytowania (oprocentowanie, ewentualne opłaty dodatkowe, system rat, itp.) oraz z równoczesnym wydłużeniem czasu spłaty kredytu – pozwala to w sposób znaczący zmniejszyć wysokość nowej raty w stosunku do sumy rata, które były płacone przed konsolidacją.

Zmniejszenie miesięcznych rat, a tym samym poprawa płynności finansowej jest zasadniczym i głównym celem konsolidacji kredytów.

Konsolidacja długów bankowych? Czy skonsolidować można… wszystko?

Kredytów konsolidacyjnych udzielają tylko banki (komercyjne i spółdzielcze) oraz SKOK-i i to one ustalają:

 • jakie produkty można skonsolidować i
 • na jakich warunkach,

Gama produktów, które potencjalne można spłacić kredytem konsolidacyjnym jest bardzo szeroka i dotyczy kredytów i pożyczek:

 • gotówkowych,
 • hipotecznych,
 • samochodowych,
 • ratalnych,
 • konsolidacyjnych,
 • studenckich oraz
 • limitów na kartach kredytowych i rachunkach ROR.

O tym co można konsolidować decyduje bank

To bank decyduje o tym, co podlega konsolidacji i taką informację znajdziemy w przedstawionej propozycji. I nie tylko w tym zakresie bank ma decydujący głos, ale i w ustaleniu minimalnej kwota (może to być zarówno 1000 zł, jak i 30 tys. zł), maksymalnej kwoty i czasu kredytowania.

Maksymalna kwota i czas kredytowania dla kredytów konsolidacyjnych gotówkowych jest ograniczony przez Ustawę o kredycie konsumenckim.

Konkurencja na rynku kredytów konsolidacyjnych jest nieco mniejsza niż w segmencie kredytów i pożyczek gotówkowych, ale i tak banki walczą o klienta parametrami stricte finansowymi, takimi jak wysokość oprocentowania, prowizji, ubezpieczenia, jak i dodatkowymi, np. możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, dodatkowa gotówka czy procedura online.

Zalety konsolidacji i wady kredytu konsolidacyjnego

Głównym celem konsolidacji, jak to zostało zaznaczone powyżej, jest obniżenie raty i poprawa płynności finansowej. Niekiedy wspomina się również o obniżce miesięcznych kosztów obsługi zadłużenia, co jednak brzmi dość enigmatycznie, a jednocześnie może sugerować, że konsolidacja (a tym samym i kredyt konsolidacyjny), to korzystne finansowo rozwiązanie.

Obniżka kosztów obsługi zadłużenia bankowego może faktycznie nastąpić, jeżeli wcześniej płaciliśmy za wykonywane przelewy. I to wszystko. Innych kosztów obsługi zadłużenia przeważnie kredytodawca nie ponosi.

Po przeprowadzonej konsolidacji rata kredytowa jest mniejsza, ale nie z tego powodu, że jest to szczególnie atrakcyjny kredyt, ale wiąże się to z wydłużeniem okresu spłaty. Ustalenie odpowiednio długiego okresu kredytowania pozwala tak ustalić wysokość raty, aby była niższa niż suma rat, które były dotychczas płacone.

Plusy łączenia zadłużenia bankowego

konsolidacja długów bankowych plusy
Kilka najważniejszych plusów, jakie daje połączenie zadłużenia bankowego w jeden kredyt. Zwróć uwagę, że nie są to zalety kredytu konsolidacyjnego, ale przeprowadzanej konsolidacji.

1. Zdecydowanie lepsza płynność finansowa i szansa na uniknięcie zaprzestania płacenia rat.
2. Poprawa zdolności kredytowej, a to daje możliwość uzyskania dodatkowej gotówki w ramach konsolidacji lub zaciągnięcia w przyszłości kolejnego kredytu, a co nie było wcześniej możliwe (niekoniecznie musi to być pozytywny efekt konsolidacji).
3. Spłata jednego kredytu w miesiącu, to większa kontrola nad regulowaniem spłaty zadłużenia.

Jeżeli ktoś mówi o oszczędnościach, o zaoszczędzonych pieniądzach na racie, to należy dodać, że odbywa się to kosztem ogólnego wzrostu wysokości zadłużenia. I to jest ta wada.

Ponieważ z każdym kredytem związane jest oprocentowanie (nominalne), to i musi być mowa o odsetkach – jest to nic innego, jak cena za pożyczony kapitał. I im dłużej spłacasz zobowiązanie (tak, aby obniżyć ratę, aby była do udźwignięcia), tym większy staje się koszt odsetkowy. A nie można przecież zapominać, że mogą wystąpić koszty dodatkowe, takie jak prowizja czy ubezpieczenie. To wszystko podliczone razem wpływa na koszt całkowity kredytu, i jest to kwota, o którą dodatkowo wzrośnie wysokość Twojego całkowitego zadłużenia.

Konsolidacja kredytowa. Warto, nie warto…

Przy wszystkich wadach takiego rozwiązania, konsolidacja kredytów w wielu sytuacjach jest jedyną możliwością poprawy płynności finansowej. Jeżeli nie ma innej możliwości, aby zwiększyć dochody, aby poprawić sytuację w domowym budżecie, to konieczne jest wzięcie pod uwagę wspomnianego rozwiązania.

Jednocześnie posiadanie tylko jednego kredytu w banku i w praktyce przejęcie kontroli przez jeden bank nad stanem Twojego zadłużenia, może mieć wiele plusów. W przypadku wystąpienie w przyszłości nowych zagrożeń w spłacie kredytu, pozwala bankowymi na podjęcie skutecznych działań w postaci rekonstrukcji zadłużenia (np. poprzez wydłużenia spłaty, wakacji kredytowych, prolongaty w spłacie czy podwyższenia poziomu zabezpieczenia).

Jeżeli spłata odbywa się rzetelnie, bez żadnych poślizgów, to bank zyskuje zaufanego klienta, któremu może zaoferować inne produkty finansowe, a często również w przyszłości kredyt czy pożyczkę (w tym również karty płatnicze czy kredytowe) na dużo lepszych warunkach niż innym klientom.

Konsolidacja kredytów z kredytem konsolidacyjnym hipotecznym

Warto podkreślić, że kredyt konsolidacyjny występuje w kilku wariantach:

 • standardowy – cała procedura odbywa się w placówce bankowej,
 • online – procedura telefoniczna i przez internet,
 • z dodatkową gotówką.

Ale najważniejszy podziała dotyczy zabezpieczenia kredytu i wyróżniamy kredyt konsolidacyjny:

 • gotówkowym oraz
 • hipotecznym.

Kredyt konsolidacyjny hipoteczny wyróżnia się zdecydowanie niższym oprocentowaniem nominalnym, znacznie wyższą maksymalną kwotą kredytu oraz długim czasem kredytowania (nawet do 30 lat). Konsolidacja hipoteczne wymaga jednak zabezpieczenia w postaci nieruchomości (jednym z konsolidowanych kredytów może być wówczas kredyt hipoteczny).

Konsolidacja kredytów może okazać się nierzadko po prostu jedynym wyborem dla tych osób, która mają wysokie zadłużenie (zwłaszcza, jeżeli wynosi kilkanaście lub nawet i kilkadziesiąt tysięcy złotych), chcą obniżyć nową ratę i w ten sposób uporządkować finanse i poprawić płynność finansową i zdolność kredytową. Kredyt jest spłacany na nowych warunkach.

Dodaj komentarz