Raty równe i raty malejące

Każdy kredyt, czy to gotówkowy, czy hipoteczny, może być spłacany w jednym z dwóch systemów spłat rat: równych ratach kapitałowo–odsetkowych lub malejących ratach kapitałowo–odsetkowych.

raty równe i malejące

Rrata kredytowa składa się z dwóch części:

  • kapitałowej i
  • odsetkowej.

Ich proporcje są różne w zależności od wybranego rodzaju raty. Odsetki w poszczególnych ratach naliczane są od wysokości kapitału, który pozostaje do spłaty.

Spłata kredytu w ratach równych (annuitetowych)

Spłata kredytu odbywa się w ratach miesięcznych (w okresie karencji obejmują wyłącznie odsetki). Raty składają się z malejącej części odsetek oraz rosnącej części kapitałowej.

Przy takiej konstrukcji raty, część kapitałowa na początku spłaty kredytu jest niższa, co oznacza, że kapitał kredytu jest spłacany wolniej.

Suma odsetek spłacanych w systemie rat równych jest wyższy w porównaniu do kredytu udzielonego na tych samych warunkach, ale spłacanego w systemie rat malejących. Konsekwencją tego jest również większy koszt całkowity takiego kredytu.

Kwota kredytu: 7 000 zł. Oprocentowanie nominalne roczne 11,23%. Okres kredytowania 12 miesięcy. Raty miesięczne równe.

Raty zadłużenie rata część kapitałowa część odsetkowa

1

7 000,00

619,42 zł

553,91

65,51

2

6 446,09

619,42 zł

559,10

60,32

3

5 886,99

619,42 zł

564,33

55,09

4

5 322,66

619,42 zł

569,61

49,81

5

4 753,05

619,42 zł

574,94

44,48

6

4 178,10

619,42 zł

580,32

39,10

7

3 597,78

619,42 zł

585,75

33,67

8

3 012,03

619,42 zł

591,24

28,19

9

2 420,79

619,42 zł

596,77

22,65

10

1 824,02

619,42 zł

602,35

17,07

11

1 221,67

619,42 zł

607,99

11,43

12

613,68

619,42 zł

613,68

5,74

suma:

7 433,07

7 000,00

433,07

Spłata kredytu w ratach malejących

Spłata kredytu odbywa się w ratach miesięcznych (w okresie karencji obejmują wyłącznie odsetki). Raty składają się z malejącej części odsetkowej oraz równej część raty kapitałowej.

W systemie rat malejących, ze względu na stałą wysokość części kapitałowej, na początku spłaty kredytu – raty są najwyższe. Jednak z każdym miesiącem spłaty kapitału maleją (o ile nie nastąpi wzrost oprocentowania dla kredytów z oprocentowaniem zmiennym).

W tym przypadku kapitał kredytu spłacany jest po prostu szybciej, a to z kolei przekłada się na naliczone odsetki. Suma w całym okresie kredytowania jest niższa niż w przypadku takiego samego kredytu spłacanego w systemie rat annuitetowych.

Kwota kredytu: 7 000 zł. Oprocentowanie nominalne roczne 11,23%. Okres kredytowania 12 miesięcy. Raty miesięczne malejące.

Raty zadłużenie rata część kapitałowa część odsetkowa

1

7 000,00

648,84

583,33

65,51

2

6 416,67

643,38

583,33

60,00

3

5 833,33

637,92

583,33

54,59

4

5 250,00

632,46

583,33

49,13

5

4 666,67

627,01

583,33

43,67

6

4 083,33

621,55

583,33

38,21

7

3 500,00

616,09

583,33

32,75

8

2 916,67

610,63

583,33

27,30

9

2 333,33

605,17

583,33

21,84

10

1 750,00

599,71

583,33

16,38

11

1 166,67

594,25

583,33

10.92

12

583,33

588,79

583,33

5,46

suma:

7 425,80

7 000,00

425,80

Jaki jest najlepszy system rat kredytowych?

Zaciągając jakikolwiek kredyt większość osób skupi głównie na wysokości oprocentowania – co jest bardzo istotne, ale należy mieć na uwadze również system rat.

Od typu rat, jakie zostaną wybrane, zależeć będzie nie tylko ich wysokość w poszczególnych miesiącach, ale i… wysokość zdolności kredytowej.

System spłat w ratach jest bardziej popularny ze względu na możliwość uzyskania większej zdolności kredytowej (w przypadku rat malejących do jej wyliczania jest brana rata najwyższa) oraz stabilność planowania domowych wydatków,

Rata równa nie oznacza, że jej wysokość nie może się zmienić w trakcie okresu kredytowania. Będzie ona niezmienna tylko w przypadku wyboru kredytu z oprocentowanie stałym.

raty równe a malejące porównanie

Jeżeli wybierzesz raty malejące, to wówczas suma odsetek od kredytu będzie mniejsza niż wybierając raty równe. Jednak w tym przypadku należy wykazać się wyższą zdolnością kredytową. Natomiast zaleta rat równych jest możliwość zaciągnięcia wyższej kwoty kredytu.

Dodaj komentarz