Stałe czy zmienne oprocentowanie kredytu?

Jaki mamy wybór jeżeli chodzi o oprocentowanie kredytów? Niewielki w zasadzie. Oprocentowanie stałe lub zmienne, a w odniesieniu do kredytów hipotecznych można jeszcze wspomnieć o okresowo stałym oprocentowaniem.

stałe czy zmienne oprocentowanie kredytu

To na jaki rodzaj oprocentowania traktować można jak… swego rodzaju zakład (a może i hazard?). Bo o ile można jeszcze prognozować wysokość stóp procentowych w zakresie miesiąca czy dwóch, to nikt jednak nie wie, jaka będzie wysokość stopy referencyjnej NBP za trzy, dziesięć czy dwadzieścia lat.

Ale są pewne stałe prawidłowości: zaciągać kredyt ze stałym oprocentowaniem należałoby w czasach niskich stóp procentowych, a ze zmiennym oprocentowaniem w okresie, kiedy stopy procentowe są na poziomie wysokim. A czy jest tak obecnie? Kto zagwarantuje nam, że stopy procentowe nie wzrosną lub blisko szczytu? Nikt.

Zalety i wady stałego oprocentowania

Zarówno oprocentowanie stałe, jak i oprocentowanie zmienne, mają swoje zalety, ale i wady. Osoby wybierające kredyt ze stałym oprocentowaniem mają pewność, że cokolwiek by się nie działo ze stopą refinansową, czy jest podnoszona czy obniżana, rata kredytowa będzie taka sama (zakładając, że jest to rata równa).

Dodatkowo, stabilność rat kredytowych to lepsze możliwości zarządzania domowymi finansami. Wiedząc jaka będzie rata w tym i następnych miesiącach, zdecydowanie łatwiej jest zaplanować domowy budżet.

Dodatkowo stałe oprocentowanie kredytu, to najlepsze rozwiązanie dla kredytobiorców będących na granicy zdolności kredytowej – „kupują” sobie oni bezpieczeństwo, że przez cały czas kredytowania rata się nie zmieni.

Podstawową wadą kredytów z oprocentowaniem stałym jest to, że ich oprocentowanie jest z reguły nieco wyższe od kredytów z oprocentowaniem zmiennym. I oczywiście, jeżeli nastąpi spadek stóp procentowych, to nie będzie to miało wpływu na oprocentowanie spłacanego kredytu.

Zalety i wady stałego oprocentowania

Wybór kredytu ze zmiennym oprocentowaniem jest zawsze korzystniejszym rozwiązaniem, o ile moglibyśmy założyć ze 100% pewnością, że koszt pożyczenia pieniędzy w czasie spłaty zobowiązania będzie spadał. Przekładając to na „ludzki” język: stopy procentowe będą maleć. Ale już na początku zostało zaznaczone, że NIKT nie wie, jak będzie kształtować się ich wysokość w najbliższym czasie.

Zaletą zmiennego oprocentowania jest to, że obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej spowodują spadek oprocentowania nominalnego kredytu, a tym samym i zmniejszenie się raty i kosztu całkowitego.

Wadą jest oczywiście niepewność co do wysokości stóp procentowych i ”drżenie” przed każdym posiedzeniem Rady, czy obniży stopy, podwyższy czy utrzyma na takim samym poziomie.

Taka sytuacja nie jest z pewnością komfortowa, ponieważ nie tylko, że nie znamy dokładanie wysokości raty za kilka-kilkanaście miesięcy, ale i nie wiemy, jaki będzie ostateczny całkowity koszt kredytu.

Okresowo stałe oprocentowanie

Okresowo stałe oprocentowanie oznacza, że przez pewien określony czas, rata kredytu nie zmieni się. Takie rozwiązanie dotyczy jednak tylko kredytów hipotecznych z okresowo stałym oprocentowaniem od 5 do 10 lat.

Po upłynięciu tego czasu stabilizacja rat się zakończy i zostaje naliczone nowe oprocentowanie. W tym momencie kredytobiorca może zgodzić się na kolejny okres okresowo stałego oprocentowania lub wybrać oprocentowanie zmienne.

Dopiero po zakończeniu okresu stałości rat będzie można wyliczyć czy wybierając taką stałą ratę, skorzystaliśmy na tym czy straciliśmy.

Jakie ostatecznie oprocentowanie wybrać: stałe czy zmienne? Decyzja nie jest jednoznaczna, ale zaciągnięcie kredytu ze stałym oprocentowaniem można rozważać w okresie niskich stóp procentowych. W ten sposób „zamrażamy” całkowity koszt kredytu.

Dodaj komentarz